Versneld en veilig open met testbewijzen als toegangsbewijs

Versneld en veilig open met testbewijzen als toegangsbewijs

maart 8, 2021 0 Door Redactie: Henk van Antwerpen

Nederlanders snakken ernaar om bijvoorbeeld weer naar bioscopen en festivals te gaan. Om die snel en op een veilige manier open te kunnen stellen, kunnen bewijzen van negatieve testen als toegangsbewijs een goede oplossing zijn. De Denktank Coronacrisis onderzocht op verzoek van het kabinet aan welke voorwaarden de praktische uitvoerbaarheid van de inzet van testbewijzen als toegangsbewijzen moet voldoen. De belangrijkste zijn: toegankelijkheid van middelen en testlocaties, waarborging van de privacy en een eenvoudige hanteerbaarheid. Het advies “Veilig en versneld open met verantwoord testbeleid” van de werkgroep corona testbewijzen van de Denktank Coronacrisis is hier te vinden. 

Tijdelijke regel

De werkgroep doet een aantal aanbevelingen in het advies. De belangrijkste is: stel de inzet van testbewijzen als toegangsbewijs tijdelijk in. Van die inzet moet weer worden afgestapt zodra dit veilig en verantwoord kan. De inzet van testbewijzen is onderdeel van een set aan veiligheids- en gedragsmaatregelen, die het doel hebben delen van de samenleving op verantwoorde wijze sneller open te stellen en de verspreiding van het virus te beheersen. Iedere (deel)maatregel op zich vermindert immers het risico op besmetting. Denk aan goede ventilatie, een buitensituatie, afstand houden, handhygiëne, op een vaste plek zitten, en een mondkapje dragen. Een negatief testbewijs kan een van die maatregelen zijn, maar is misschien in sommige situaties niet eens noodzakelijk. De Denktank ziet het dus nadrukkelijk als een hulpmiddel om delen van de samenleving zo snel mogelijk weer open te stellen.  

Stoplicht-model

Ontwikkel een stoplicht-model over de inzet van testbewijzen voor toegang tot bepaalde, door de overheid aan te wijzen, activiteiten en voorzieningen. Met zo’n model kan in kaart worden gebracht welke (mix van) maatregelen het risico op besmetting verminderen en in hoeverre een testbewijs van een negatieve testuitslag hieraan kan bijdragen. Wanneer een bepaalde mix van maatregelen leidt tot een hoog, gemiddeld of laag besmettingsrisico, kan de overheid bepalen of een negatief testbewijs nog moet worden toegevoegd aan deze mix. De overheid kan het model bovendien gebruiken om te bepalen welk restrisico zij acceptabel vindt. Stel daarnaast een integraal opening-up plan op en classificeer de huidige gesloten activiteiten op basis van risico, met inachtneming van activiteit-specifieke veiligheids- en gedragsmaatregelen. Ontwikkel een daarop geënte slimme routekaart en zet testcapaciteit in om tot versnelling en intensivering van de openstelling van de samenleving te komen.

Randvoorwaarden

Een aantal randvoorwaarden is belangrijk bij de inzet van testbewijzen als toegangsbewijs: toegankelijkheid van middelen en testlocaties, waarborging van de privacy en een eenvoudige hanteerbaarheid. Denk bij de toegankelijkheid van middelen eraan dat testbewijzen niet alleen digitaal, maar ook op papier beschikbaar zijn. Niet iedereen beschikt namelijk over (het laatste model van) een smartphone. Om de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen moeten testen en testbewijzen gratis zijn en blijven. Voor wie al gevaccineerd is of (recent) een besmetting heeft doorgemaakt, moeten praktische oplossingen worden gezocht.

Duidelijke informatievoorziening

Zorg voor een goede en duidelijke informatievoorziening over testbewijzen voor iedereen. Besteed hierbij speciale aandacht aan laaggeletterden, anderstaligen en mensen met visuele beperkingen. Tot slot beveelt de werkgroep aan om goed naar de doelgroepen te kijken en elke groep mensen te benaderen op de manier die het beste bij hen past. Denk aan social media  of het Jeugdjournaal, audio- of videoboodschappen. En communiceer niet alleen vanuit de overheid, maar ook bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven om meer draagvlak te creëren.

De Denktank Coronacrisis is geïnitieerd door SER-voorzitter Mariëtte Hamer en heeft als doel om kennis en oplossingen aan te reiken voor een zo goed mogelijk economisch herstel na de coronacrisis. In de Denktank Coronacrisis zijn naast sociale partners en Kroonleden ook vertegenwoordigd: DNB, WRR, CPB, CBS, SCP, Onderwijsraad, RVS, Clingendael, en ACVZ. De werkgroep corona testbewijzen van de Denktank Coronacrisis sprak voor dit advies met verschillende deskundigen in virologie, coronatesten, cyber security, mensenrechten en privacy.